Huvudpartners

cropped-RCV-logo.png

Kontakta oss

Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2024 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande

Jonas Lindh

Jonas Lindh at gmail.com

Vice ordförande

Lennart Friberg


Kassör

Jimmie Gull

Ledamot

Adrian Nelje

Suppleant

Patrick Huijskens

Sekreterare

Carl-Fredrik Ekstrand

Suppleant

Nicole Pelin

Revisor

Henric Lidberg
Anders FranzénValberedning

Fredrik Bernefjell
Pär WiikKlädgruppen

Andreas Ask
Adrian Nelje

Admin & Systemsupport

Jimmie GullKontakta oss

E-post: rooster.club.varberg@gmail.com

POSTADRESS: